ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

 

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 3-4 กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

 

วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

 

วันที่ 7 มกราคม  2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องประชุม 910B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 

Pages