บุคลากร

ศิริพร  ทองวัน
นางณัฐสิณี นามวงษา (พร)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 0134
 
 
 
ภนิดา  ขำประไพ
นางภนิดา ขำประไพ (นู๋ยุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 0108
 
 
กฤติญา  เลิศล้ำ
นางสาวกฤติญา เลิศล้ำ (ปุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 0108
 
 
วิรงรอง  ภูวิชัย
นางสาววิรงรอง ภูวิชัย (มิ้นท์)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69935
 
 
ณิชาภา  จันทร์ละออ
นางสาวณิชาภา จันทร์ละออ (ยุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69934
 
 
สุกัญญา วงษ์ษา
นางสาวสุกัญญา วงษ์ษา  (หน่อง)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69934
 
ศิริพร  ทองวัน
นายธนวุฒิ ศรีสวัสดิ์ (ใหม่)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง 
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69935
 
 
 
ศิริพร  ทองวัน
นางสาวจุติวรรณ จาติเกตุ (ปาล์ม)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง 
E-mail :    Jutiwan.jat@mahidol.ac.th
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69935
 
 
 
ศิริพร  ทองวัน
นางสาวสุทินา เหรียญทอง (แอ๊นท์)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง 
E-mail : Sutina.ria@mahidol.ac.th
โทร : 0 2201 0063 หรือ 0108
 
 
 
ศิริพร  ทองวัน
นางสาวพรทิพย์ นันทพูลทรัพย์ (พราว)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
E-mail : Porntip.nun@mahidol.ac.th
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69934
 
 
ศิริพร  ทองวัน
นางปิยธิดา รัตนภักดี (อุ๊)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : Piyatida.rat@mahidol.ac.th
โทร : 0 2201 0063