You are here

บุคลากร

ศิริพร  ทองวัน
นางณัฐสิณี นามวงษา (พร)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง (หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง)
โทร : 0 2201 0063 หรือ 0134
 
 
ภนิดา  ขำประไพ
นางภนิดา ขำประไพ (นู๋ยุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69935
 
 
กฤติญา  เลิศล้ำ
นางสาวกฤติญา เลิศล้ำ (ปุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69935
 
 
วิรงรอง  ภูวิชัย
นางสาววิรงรอง ภูวิชัย (มิ้นท์)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69935
 
 
ณิชาภา  จันทร์ละออ
นางสาวณิชาภา จันทร์ละออ (ยุ้ย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69934
 
 
พิกุล  โสเจยยะ
นางสาวพิกุล โสเจยยะ  (แกน)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063 หรือ 69934
 
 
สุกัญญา วงษ์ษา
นางสาวสุกัญญา วงษ์ษา  (หน่อง)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง
โทร : 0 2201 0063
 
 
 
นางสาวสธนธร บัวทอง (ปอย)
ตำแหน่ง : นักบริหารความเสี่ยง 
E-mail : Sarocha.bua@mahidol.ac.th
โทร : 0 2201 0063 หรือ 0108
 
 
 
ศิริพร  ทองวัน
นางปิยธิดา รัตนภักดี (อุ๊)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : Piyatida.rat@mahidol.ac.th
โทร : 0 2201 0063