ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

บริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

 
อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ป้ายสัญจรปิดทางเดินอาคาร 1

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 
เปิดครัวสู้โรค 2 อร่อยกับเมนูง่ายๆ ฉบับคลีน

ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
พบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแ...

 
อยู่กับเบาหวานอย่างไรให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (310-314) ชั้น 3 อาค...

 
อาหารสาธิต พิชิตโรค เมนู ยำปลาทู

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรียชั้น 2 

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง “วิตามินดี กับสุขภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพท...

 
แจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เนื่องจากวันดังกล่าวใกล้กับวันหยุดยาว 

 
Health Cuisine & Beauty Festival

วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่ง...

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูยำรวมมิตรบุก และบุกลุยสวน

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลราม...

 
แจ้งเพิ่มเติมการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ในพื้นที่อาคาร ๑ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน