ผู้รับบริการที่มีนัดหมายเจาะเลือดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งพญาไท

ผู้รับบริการที่มีนัดหมายเจาะเลือดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งพญาไท