โรคความดันโลหิตสูง ตัวการร้ายอันตรายกว่าที่คิด

โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
นอนกรน อาจถึงตาย จริงป่าวหมอ ?

โดย อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...

 
กัญชารักษามะเร็งได้ ?

โดย ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โ...

 
สัญญาณร้ายจากอาการปวดหัว

โดย รศ. น.ท. ดร. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 
รู้ก่อนลด ! โปรตีนช่วยลดน้ำหนักจริงหรือ ?

โดย รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย จากสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

 
รู้ทันก่อนเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

โดย รศ. น.ท. ดร. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
ฝีดาษวานร น่ากลัวแค่ไหน !?

โดย อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
หยุดแคะ! ถ้าไม่อยากขี้หูอุดตัน

โดย อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...

 
กินได้ กินดี ไม่มีอ้วน

โดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร และรศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ...

 
คอเลสเตอรอลสูง กินไข่แดงอันตรายถึงชีวิตจิงไหม ?

โดย ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาส...

 
เรื่องต้องรู้ ! ผลข้างเคียงในเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย ผศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสต์ร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
สัญญาณเตือนเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

โดย ผศ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...