ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2567

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดดังนี้

โดย  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัคร ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ตาม Link ด้านล่าง

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอมรรัตน์ (พี่เอ็กซ์) ที่เบอร์ 02 201 1498  ในวันและเวลาราชการ 

(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.)