ติดต่อเรา

แผนที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่
อาคาร 1  ชั้น 8
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
พิกัด  13.7659  100.526    
การเดินทาง
เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1488
โทรสาร 02-201-1850
E-mail : ramapediatrics@hotmail.co.th
Facebook : Pedrama.com