ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
คลังความรู้บุคลากร
คลังความรู้บุคลากร
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
ห้องสมุดรามาจองห้องประชุมศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดีFacebookรามาธิบดีเวชสาร

OUR Vision

"เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านกุมารเวชศาสตร์เผยแพร่ความรู้แก่สังคม ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ชั้นเยี่ยม และให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ โดยมีมาตรฐานในการรักษาระดับสากล"

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรใด ๆ หากท่านพบว่ามีข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป