สถานที่และการเดินทาง

แผนที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การเดินทางโดยขนส่งมวลชน

รถประจำทาง

  • เส้นทางถนนพระรามที่ 6 : ลงป้ายองค์การเภสัชกรรม สาย 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538
  • เส้นทางถนนราชวิถี : ลงป้ายสถาบันประสาทวิทยา สาย 12, 28, 108, 542, 539, 515

รถไฟฟ้า

  • ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เส้นทางที่ 1

เดินทางต่อทางถนนราชวิถี เลี้ยวซ้ายที่แยกตึกชัยแล้วกลับรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์

เส้นทางที่ 2

เดินทางต่อทางถนนโยธี ลงปากซอยฝั่งองค์การเภสัชกรรม ข้ามสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลหรือกลับรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์

  • ลงสถานีพญาไท หรือ airport link

นั่งรถมาทางถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาที่สี่แยกศรีอยุธยา

รถไฟ

ลงสถานีโรงพยาบาลรามาธิบดี อยู่ทางด้านหลังโรงพยาบาล

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีที่จอดรถจำนวนจำกัด ขอให้ผู้มาใช้บริการพิจารณาการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนก่อน

สถานที่จอดรถ

  • อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี (ด้านหน้า รพ.) และอาคารจอดรถสำนักงานวิจัย (ด้านหลัง รพ.)

จอดได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนผู้ป่วย หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น โดยไม่เสียค่าจอด

  • ที่จอดรถชั้นใต้ดินศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

จอดได้ทุกวัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารับบริการที่พรีเมียมคลินิกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือค่ายาพร้อมบัตรจอดรถมา scan ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยเสียค่าจอดรถในอัตรา 10 บาทต่อชั่วโมง (หากไม่ได้ scan บัตรจอดรถ เสียค่าจอดในอัตรา 100 บาทต่อชั่วโมง)

  • พื้นที่จอดรถสนามม้านางเลิ้ง

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ โดยไม่เสียค่าจอด

มีบริการรถรับส่งมายังโรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น., 10.00-14.30 น. และ 15.00-18.30 น.

หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น (ในเวลาราชการ) และพรีเมียมคลินิกอาคาร 1

สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พรีเมียมคลินิกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

สถานที่ ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 Zone N

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล