สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อได้ที่คุณระพีพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201 1815

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

ราคา 550 บาท 

 

Practial Pediatric Thromboembolism

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

ราคา 550 บาท 

 

Pediatric Gastrointestinal and Liver Emergencies

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ราคา 550 บาท

ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก (Chronic Diarrhea in Children)

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

ราคา 500 บาท

Ambulatory Pediatrics เล่ม 1

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

ราคา 350 บาท

Ambulatory Pediatrics เล่ม 2

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

ราคา 350 บาท

กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ เล่ม 1

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

ราคา 350 บาท

กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ เล่ม 2

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

ราคา 350 บาท

Pediatric  Emergency Handbook

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558

ราคา 500 บาท

Pediatric Critical Care

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556

ราคา 400 บาท

Practical Pediatrics: Case Approach

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ราคา 450 บาท

Ramathibodi Handbook of PICU and NICU

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ราคา 349 บาท