วิธีการเข้าชมวีดิทัศน์ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงไว้สำหรับบุคลากรเท่านั้น

  1. ก่อนการรับชม เปิดหน้าต่างอีกหน้าเข้าไปที่คลังความรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/ เพื่อทำการ Log-in
  2. Log-in เข้าสู่ระบบ (ด้านมุมขวาบน) ด้วยรหัสบุคลากรและรหัสผ่าน (รหัสเข้าระบบ EMR) และเปิดหน้าคลังความรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนี้ค้างไว้
  3. กลับมาที่หน้านี้ เพื่อคลิกเลือกวีดิทัศน์ที่ต้องการรับชมเพื่อเล่นเนื้อหา