You are here

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อการเยียวยา

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หลักการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "สมอง ปอดโปร่ง โลกสดใส ใจเป็นสุข"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ควบคุม (โรค) สักนิด ชีวิตยืนยาว"

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2564

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ผู้ป่วยเด็กโรคซนสมาธิสั้นอายุ 4-17 ปี ที่มีอาการคันจมูก น้ำมูกไหลเป็นประจำหรือเคยได้รับการวินิจฉัยภูมิแพ้อากาศ สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ พญ.รวยวรรณ สันติเวส โทรศัพท์ 083-827-4112 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)

 
ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ด้วยโภชนาการที่ดี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
HealthCare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

พบกัน 3-6 ก.ย. 63 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เวลา 10.00-20.00 น.

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายที่มักพบบนฉลากสารเคมี

Pages