อยากรู้จริงๆ... "Living Will" สำคัญอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบการเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ โถงชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ "เพื่อแม่ ดูแลด้วยรัก"

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เปิดครัวสู้โรค พบกับ "เมนูบะหมี่ผักหมูแดโฮมเมด"

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
Healthy By Rama ตอน สัญญาณบอกโรค...จากประจำเดือน ตอนที่ 1

การมีประจำเดือนยังสามารถบอกถึงสุขภาพและโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ โดยสังเกตจากสี กลิ่น และอาการ ...

 
งานแถลงข่าว รามาแชนแนล ก้าวสู่ปีที่ 5 Health We Go!

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าร่วมโครงการ "จะเลือกการรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด"

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
@Rama ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2559

บริจาคดวงตา ส่งต่อการมองเห็นอันยิ่งใหญ่

 
Healthy By Rama ตอน ประโยชน์ของข้าวโพด

ช่วยลดอัตราการเสื่อมของลูกตาและป้องกันการเป็นโรคต้อกระจก ....

 
จุลสารอาชีวอนามัย ฉบับที่ 30 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ถนอนสายตาไว้ เมื่อใช้กับคอมพิวเตอร์