การเปิดให้บริการคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น

ให้คำปรึกษาทุกเพศ ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว)

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

 

ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 และพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
ไวรัสอีโบลา (EBOLA)

หากท่านมีอาการไข้และได้ไปยังประเทศต่อไปนี้ ภายใน 21 วัน ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1422

 

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา) 

 
เนื่องจากห้องยาฉุกเฉินจะดำเนินการย้ายจากอาคาร 1 ชั้น 1 ไปยังอาคารฉุกเฉินบริเวณห้องล้างพิษ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 08.30 วันรุ่งขึ้น...
...
 
งานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 34

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ขั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
เปิดครัวสู้โรค 2 เมนูควันหลงลอยกระทง

ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. กิจกรรมประกอบอาหาร ในครัวปฏิบัติการ ของฝ่ายโภชนาการ

 
รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

 
สุขสันต์วันลอยกระทง

วันที่ 6 เมษายน 2557 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

 
"กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน" เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยมื้อเช้า

วันที่ 13-14 พ.ย. 2557 เวลา 07.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์