ปิดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก