ปิดให้บริการชั่วคราวหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก