ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว