ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง “วิตามินดี กับสุขภาพ”