ระหว่างอาคาร 1 - อาคาร 5 ได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2558

 

เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปรับปรุงระบบและทางเดินภายในอาคาร 1 ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรภายในและโดยรอบอาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - เมษายน...

 

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 

จากเดิมที่ชั้น 2 อาคาร 1 ไปยัง ชั้น 3 อาคารซักฟอก (อยู่ตรงข้ามคลังยา) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ขอเชิญผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 20 ม.ค. 58 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

ท่านที่ต้องการให้โรงพยาบาลเก็บประวัติของท่านหรือญาติไว้ โปรดติดต่อกับงานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 
ช่องทางการรับชมสถานี Rama Channel

อยากให้คุณได้ไกลโรค แต่ใกล้หมอง่ายนิดเดียว รับชมสถานี Rama Channel ได้ที่ true visions 50 , 571 และ Application RamaChannel

 
แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 

 
โครงการสิ่งดีดีมีไว้แชร์

ที่รพ.รามาธิบดี มีบริการจัดฟัน อยู่ที่ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค 2 พบกับ ดัชนีน้ำตาลกับขนมเทียนสุขภาพ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ฉบับที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2557

สวมถุงยางป้องกัน เมื่อมี “เพศสัมพันธ์”

 
การเปิดให้บริการคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น

ให้คำปรึกษาทุกเพศ ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว)

Pages