สร้างสุขอนามัยที่ดี

ลดการแพร่กระจายของ COVID-19

 
ประกาศ เนื่องจากเกิดภาวะโลหิตขาดแคลน ห้องรับบริจาคโลหิตจึงขยายเวลาเปิดทำการ

ที่ ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เริ่มวันที่ 1-11 ก.พ. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 
ตรวจโควิด-19 ที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARIC)

ให้บริการเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเสี่ยง มีอาการ กลุ่มเสี่ยง ไม่มีอาการ ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ที่ไม่ขึ้นกับความเสี่ยง ผู้ที่มาตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการใ...

 
งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
กลับมาอีกครั้ง เพื่อประชาชน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการคงที่เลือกใช้บริการการตรวจทางไกล (Telecare)

โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จะติดต่อให้ผู้ป่วยทราบหากได้รับการพิจารณาให้ตรวจทางไกล

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Sleep-wake neurobiology

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมมินิ เธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 "สุขภาพดี ชีวิมีสุข ด้วย 2 อ.1ส."

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages