โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายส่งผลตรวจ COVID-19 และใบรับรองผลการตรวจ