ขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังมองหา "Nursing Home" สำหรับตัวท่านเองหรือผู้สูงอายุที่บ้าน และร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี (Ramathibodi Nursing Home)