ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง