แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Emergency Circuit) ประจำปี 2563