แจ้งย้ายสถานที่หน่วยตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูและหน่วยกายภาพบำบัด