ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (world obesity day)