ขอเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไปร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก