ประกาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567