ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ ในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์​ RAMA CHANNEL