ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก