กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง"