ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จะทำการซ้อมอพยพหนีไฟ