ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยอุปกรณ์กระตุ้นทางสายตาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัด