ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา