แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการรับแลกอุปกรณ์ทำความชื้นและให้ออกซิเจน