ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III ร่วมกับสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย