ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"