โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567