ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"