ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมเบาหวาน & การเสริมพลังเบาหวาน