พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
งานสัมมนาสานสัมพันธ์บุคลากร
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ หน้าอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กราบสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อาคารธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารสุโขเพลส ชั้น 3
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต...
 
เข้าสวัสดีปีใหม่รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์