เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ  ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด อมตะนคร จ.ชลบุรี
 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสม...
 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 
 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สถานพยาบาล บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ สถานพยาบาลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ สถานพยาบาลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (STM) อมตะนคร

Pages