เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
งานสัมมนาสานสัมพันธ์บุคลากร
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ หน้าอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)