เกี่ยวกับเรา

งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

 

งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนศูนย์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านงานธุรการทั่วไป การติดต่อประสานงาน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานการเงิน และพัสดุ