หูฟังทางการแพทย์เพื่อการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม (Real time teaching Stethoscope)

 

หูฟังทางการแพทย์คือ?

      Stethoscope เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ในการฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ และเสียงที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆ ที่ใช้ในเวชปฏิบัติ ทั่วไป แพทย์ 1 คน ใช้หูฟังฟังเสียงที่เกิดจากผู้ป่วย 1 คน ไม่สามารถนำมาใช้ ให้แพทย์หลายๆ คนฟังเสียงจากผู้ป่วยคนเดียวกันพร้อมๆกันได้ แพทย์ต้อง สลับกันฟัง ทำให้เสียงที่ได้ยินอาจผิดแผกแตกต่างกันไป ไม่เป็น real time เสียเวลาในการเรียนการสอน และการบริการ

      ทางหน่วยโรคระบบหายใจเด็ก จึงประดิษฐ์หูฟังแบบ real time teaching stethoscope ขึ้นเพื่อให้แพทย์ 4 คน สามารถฟังเสียงจากผู้ป่วย พร้อมๆ กันได้ โดยคุณภาพของเสียงไม่ลดลง