อุปกรณ์ยึดกระถางกับผนัง (Pot Holder)

การจัดสวนในแนวดิ่งที่คุณสามารถทำเองได้

     ปัจจุบันการมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะการได้อยู่ในสภาวะที่ใกล้กับธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ ที่ทำให้มีความร่มรื่น ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยเฉพาะการอยู่ในพื้นที่ที่มีความจำกัด คงเป็นการยากที่จะมีต้นไม้ ดอกไม้ไว้ชมเชย

     ดังนั้น แนวคิดการจัดสวนในแนวดิ่ง จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งมีผลดีของการจัดสวนในแนวดิ่ง นอกจากความสวยงามและช่วยลดพื้นที่ในการเพาะปลูก ยังมีประโยชน์อย่างอื่น เช่น เป็นแหล่งเพิ่มออกซิเจน ช่วยลดอุณหภูมิและประหยัดพลังงาน และช่วยลดมลพิษทางอากาศ บางกรณีใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว เปรียบเสมือนผักสวนครัวลอยได้ และสามารถนำมาบริโภคได้ในครัวเรือน เป็นการประหยัดเงินในการซื้อพืชผักสวนครัวมาบริโภค อีกทั้งยังปลอดภัย จากสารเคมีเจือปนอีกต่างหาก แต่การจัดสวนแนวดิ่งในการทางปฏิบัติ อาจรู้สึกว่าทำได้ยาก เนื่องจากต้องมีอุปกรณ์หรือภาชนะโดยเฉพาะตลอดจน ระบบการส่งและรดน้ำซึ่งยากต่อการดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้คงสภาพเขียวขจี มีชีวิตชีวา ซึ่งคงเห็นกันตามสวนสาธารณะ ซึ่งปลูกโดยวิธีดังกล่าว ซึ่งมีสภาพเหี่ยวเฉาไม่น่าดู

     กระถางต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก หรือไม้ประดับ ที่ใช้กันในปัจจุบันมักนิยมใช้กระถางพลาสติกที่มีความแข็งแรง หรือกระถางดินเผาที่มีรูปทรงกะทัดรัดวางบนพื้นดินหรือชั้นวาง ในกรณีที่ต้องการแขวน อยู่ในระดับสูงกว่าพื้นดินมักจะนิยมใช้ลวดคล้องขอบบนของกระถางและแขวนในลักษณะ คล้ายกระถางกล้วยไม้ แต่ในกรณีที่ต้องการยึดกระถางติดกับผนังหรือกำแพง เพื่อความสวยงามจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ยึดกระถางติดกำแพงให้แข็งแรง ให้ปลอดภัย ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ยึดกระถางกับผนังขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยึดกระถางกับผนังให้แข็งแรง สะดวก ทนทาน และสวยงาม อุปกรณ์ยึดกระถางกับผนังนี้ เมื่อนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการจัดสวนในแนวดิ่ง (Vertical garden) เหมาะสำหรับกระถางต้นไม้ที่เป็นพลาสติกหรือดินเผาที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป โดยยึดกระถางกับผนังหรือกำแพงทำให้เกิดความสวยงามไม่ต้องใช้ลวดหรือสายห้อยคล้อง มองดูแล้วเหมือนกับว่ากระถางลอยได้

เหมาะสำหรับ

  • ประชาชนทั่วไปที่ชอบการตกแต่งสวน เพื่อความสวยงามของบ้าน
  • เจ้าของสถานที่ต่าง ๆ ที่มีบรรยากาศดี ๆ ที่ต้องการตกแต่งสถานที่ เช่น ร้านอาหาร รีสอร์ท บ้านพักตาก อากาศ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

     เพื่อยึดกระถางพลาสติกหรือดินเผาชนิดที่มีขอบร่องกับผนังเพื่อความสวยงาม