ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัยหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

หน่วยโรคปอด Pulmonary
 

2012
 

 1. The effects of CPAP treatment on task positive and default mode networks in obstructive sleep apnea patients: an fMRI study. Prilipko O, Huynh N, Schwartz S, Tantrakul V, Kushida C, Paiva T, Guilleminault C. PLoS One. 2012;7(12):e47433.
 2. Combination of adenosine deaminase activity and polymerase chain reaction in bronchoalveolar lavage fluid in the diagnosis of smear-negative active pulmonary tuberculosis. Boonsarngsuk V, Suwannaphong S, Laohavich C. Int J Infect Dis. 2012 Sep;16(9):e663-8.
 3. Sleep-disordered breathing in premenopausal women: differences between younger (less than 30 years old) and older women. Tantrakul V, Park CS, Guilleminault C. Sleep Med. 2012 Jun;13(6):656-62.
 4. Association between admission delay and adverse outcome of emergency medical patients. Junhasavasdikul D, Theerawit P, Kiatboonsri S. Emerg Med J. 2012 May 5.
 5. Components of the COPD Assessment Test (CAT) associated with a diagnosis of COPD in a random population sample. Raghavan N, Lam YM, Webb KA, Guenette JA, Amornputtisathaporn N, Raghavan R, Tan WC, Bourbeau J, O'Donnell DE. COPD. 2012 Apr;9(2):175-83.
 6. How O-substitution of sialyl donors affects their stereoselectivity. Premathilake HD, Gobble CP, Pornsuriyasak P, Hardimon T, Demchenko AV, De Meo C. Org Lett. 2012 Feb 17;14(4):1126-9..
 7. A patient with subcutaneous emphysema following endotracheal intubation. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T, Korrungruang P, Raweelert P. Respir Care. 2012 Jul;57(7):1191-4.
 8. Endobronchial ultrasound plus fluoroscopy versus fluoroscopy-guided bronchoscopy: a comparison of diagnostic yields in peripheral pulmonary lesions. Boonsarngsuk V, Raweelert P, Juthakarn S. Lung. 2012 Apr;190(2):233-7.
 9. Homemade talc spray atomizer dedicated to flexible-rigid pleuroscope. Boonsarngsuk V, Juthakarn S, Boonsarngsuk W. Clin Respir J. 2012 Jan;6(1):40-5.
   

2011 [Abstract]
 

 1. Exercise-induced bronchoconstriction in rhinitis children without asthma. Rakkhong K, Kamchaisatian W, Vilaiyuk S, Sasisakulporn C, Teawsomboonkit W, Pornsuriyasak P, Benjaponpitak S. Asian Pac J Allergy Immunol2011Sep;29(3):278-83.

 2. A 30-year-old woman with intermittent cough and a mass-like opacity in the right upper lobe.Suwatanapongched T, Kiatboonsri S, Visessiri Y, Boonkasem S. Chest2011 Sep;140(3):808-13. 

 3. Mechanisms of dyspnoea relief following radiation treatment in a patient with severe COPD. O'Meara P, Guenette JA, Raghavan N, Amornputtisathaporn N, Demetz CE, Nolan RL, O'Donnell DE. Eur Respir J2011Sep;38(3):728-30. 

 4. Homemade talc spray atomizer dedicated to flexible-rigid pleuroscope. Boonsarngsuk V, Juthakarn S, Boonsarngsuk W. Clin Respir J. 2012 Jan;6(1):40-5. . Epub 2011 Jun 8.

 5. Puzzling bronchial trifurcation. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T. Respir Care2011 Aug;56(8):1206-8. Epub2011 Apr 15. 

 6. Recent advances in pharmacotherapy for dyspnea in COPD. Raghavan N, Webb K, Amornputtisathaporn N, O'Donnell DE. Curr Opin Pharmacol2011 Jun;11(3):204-10. Epub 2011 Mar 28. Review.

 7. Prognostic indicators related to risk of death in shock patients: a new simplified score. Theerawit P, Kiastboonsri S, Ingsathit A, Tanwattanathavorn K. Singapore Med J2011 Feb;52(2):81-5.

 8. Task positive and default mode networks during a parametric working memory task in obstructive sleep apnea patients and healthy controls. Prilipko O, Huynh N, Schwartz S, Tantrakul V, Kim JH, Peralta AR, Kushida C, Paiva T, Guilleminault C. Sleep2011 Mar 1;34(3):293-301A.

 9. Effects of BMI on static lung volumes in patients with airway obstruction. O'Donnell DE, Deesomchok A, Lam YM, Guenette JA, Amornputtisathaporn N, Forkert L, Webb KA. Chest2011 Aug;140(2):461-8. Epub 2011 Feb 10.

2010  [Abstract]

 1. Factors affecting the diagnostic yield of flexible bronchoscopy without guidance in pulmonary nodules or masses. Boonsarngsuk V, Raweelert P, Sukprapruet A, Chaiprasithikul R, Kiatboonsri S. Singapore Med J. 2010 Aug;51(8):660-5.

 2. False-positive serum and bronchoalveolar lavage Aspergillus galactomannan assays caused by different antibiotics. Boonsarngsuk V, Niyompattama A, Teosirimongkol C, Sriwanichrak K. Scand J Infect Dis. 2010 Jul;42(6-7):461-8.   
 3. Fatal respiratory events caused by zanamivir nebulization. Kiatboonsri S, Kiatboonsri C, Theerawit P. Clin Infect Dis. 2010 Feb 15;50(4):620.   

2009  [Abstract]

 1. Bronchial anthracostenosis with mediastinal fibrosis associated with long-term wood-smoke exposure.Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T, Rochanawutanon M. Respirology. 2009 Sep;14(7):1060-3.
 2. Thai drug-resistant tuberculosis predictive scores. Boonsarngsuk V, Tansirichaiya K, Kiatboonsri S. Singapore Med J. 2009 Apr;50(4):378-84.
   

 3. Self-learning experience in transbronchial needle aspiration in diagnosis of intrathoracic lymphadenopathy.Boonsarngsuk V, Pongtippan A. J Med Assoc Thai. 2009 Feb;92(2):175-81.
 4. Chronic sleep complaints in premenopausal women and their association with sleep-disordered breathing.Tantrakul V, Guilleminault C. Lung. 2009 Mar-Apr;187(2):82-92. Epub 2009 Feb 14.

 5. Pseudomembranous aspergillus tracheobronchitis superimposed on post-tuberculosis tracheal stenosis.Pornsuriyasak P, Murgu S, Colt H. Respirology. 2009 Jan;14(1):144-7.

 6. Puzzling bronchi. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T. Respiration. 2009;77(1):107-9.

 7. Primary polymorphous low-grade adenocarcinoma of the bronchus: complete tumor removal with bronchoscopic resection. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T, Rochanawutanon M, Ngodngamthaweesuk M, Prakardvudhisarn P.Lung Cancer. 2009 Feb;63(2):301-4.

 8. Acute respiratory failure due to Pneumocystis pneumonia: outcome and prognostic factors. Boonsarngsuk V, Sirilak S, Kiatboonsri S. Int J Infect Dis. 2009 Jan;13(1):59-66.

2008

 1. Acute respiratory failure due to Pneumocystis pneumonia: outcome and prognostic factors. Boonsarngsuk V, Sirilak S, Kiatboonsri S. Int J Infect Dis. 2008 Jun 21.

 2. Primary polymorphous low-grade adenocarcinoma of the bronchus: Complete tumor removal with bronchoscopic resection. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T, Rochanawutanon M, Ngodngamthaweesuk M, Prakardvudhisarn P. Lung Cancer. 2008 Jul 8.

 3. Puzzling Bronchi. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T. Respiration. 2008 Oct 7. No abstract available.

 4. Validation of Ramathibodi's acute asthma predictive score. Boonsarngsuk V, Pipopchaiyasit N, Kiatboonsri S. J Med Assoc Thai. 2008 Aug;91(8):1196-201.

2007 

 1. A predictive score for unfavorable outcome of acute asthma in the emergency room. Boonsarngsuk V, Wangsuppasawad N, Kiatboonsri S, Kiatboonsri C, Choothakan S. J Med Assoc Thai. 2007 Oct;90(10):2003-9.

 2. Eosinophilic pleural effusion after gastric variceal obliteration with cyanoacrylate.  Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T.Respir Med. 2007 Apr;101(4):859-62.

 3. Inhaled corticosteroid for persistent cough following upper respiratory tract infection. Pornsuriyasak P, Charoenpan P, Vongvivat K, Thakkinstian A. Respirology. 2005 Sep;10(4):520-4.

 4. Percutaneous dilatational tracheostomy with bronchoscopic guidance: Ramathibodi experience. Boonsarngsuk V, Kiatboonsri S, Choothakan S. J Med Assoc Thai. 2007 Aug;90(8):1512-7.

2006

 1. Risk factors for strongyloidiasis hyperinfection and clinical outcomes. Asdamongkol N, Pornsuriyasak P, Sungkanuparph S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006 Sep;37(5):875-84.

 2. Massive hemothorax in a beta-thalassemic patient due to spontaneous rupture of extramedullary hematopoietic masses: diagnosis and successful treatment. Pornsuriyasak P, Suwatanapongched T, Wangsuppasawad N, Ngodngamthaweesuk M, Angchaisuksiri P. Respir Care. 2006 Mar;51(3):272-6.

2005

 1. Inhaled corticosteroid for persistent cough following upper respiratory tract infection. Pornsuriyasak P, Charoenpan P, Vongvivat K, Thakkinstian A. Respirology. 2005 Sep;10(4):520-4.

2004

 1. Survey of asthma control in Thailand. Boonsawat W, Charoenphan P, Kiatboonsri S, Wongtim S, Viriyachaiyo V, Pothirat C, Thanomsieng N. Respirology. 2004 Aug;9(3):373-8.

 2. Disseminated strongyloidiasis successfully treated with extended duration ivermectin combined with albendazole: a case report of intractable strongyloidiasis. Pornsuriyasak P, Niticharoenpong K, Sakapibunnan A.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Sep;35(3):531-4.

 3. Sarcoidosis presenting as papulonecrotic tuberculid-like lesions: report of a case. Chalermdamrichai P, Puavilai S, Jerasutus S, Boonsarngsuk V, Kiattboonsri S, Suwatanapongched T. J Med Assoc Thai. 2004 Jul;87(7):839-44.


 •  

 •  
 1. Presumably entomophthoramycosis in an HIV-infected patient: the first in Thailand. Boonsarngsuk V, Suankratay C, Wilde H. J Med Assoc Thai. 2001 Nov;84(11):1635-40.

 2. Microaerophilic streptococcus meningoencephalitis: report of a case. Chotmongkol V, Kawamatawong T. J Med Assoc Thai. 2001 Jul;84(7):1056-8.