เมนูสุขภาพอุดมไปด้วยผักปลอดภัย

สดใหม่จาก "ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

 
ผลผลิตจากฟาร์มสร้างสุข

"รวงข้าว" ปลอดสารพิษ, "กระเจี๊ยบ" ใหญ่เท่าฝ่ามือ, ผัดสลัด กะ ข้าวโพค

 
Let's use more emails and less paper to communicate

within our organization in order to reduce tree cutting, increase green areas, decrease global warming, and save money.

 
Turn Off the Light If Not in Use

โรงพยาบาลนี้สีเขียว

 
A/C at 26 degree still makes us comfortable while saving electricity

Let's raise the room temperature to 26 degree Celsius. That will be good for our health, save the earth, and reduce electricity bills.

 
Let's walk walk walk for our health and our earth

We, Ramathibodi people, are walking more and more to have better health and to save the earth by using less fuel and electricity.

 
รับมอบวัว 1 คู่

จากการไถ่ชีวิตโดย ศ.นพ.ประเสริฐ  บุญเกิด และ อ.นพ.อรรถพล  บุญเกิด

 
Ramathibodi Conserve Energy

ประหยัดในวันนี้ เพื่อมีพลังงานที่ยั่งยืนในวันหน้า SAVING ENERGY

 
Returning Greenery to the World

วิธีประหยัดกระดาษอย่างสร้างสรรค์

 
Let's Reduce Energy Consumption

ขึ้น-ลง 2 ชั้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

 
Rama Staff visited PTT Public Company Limited

in 2013 in order to learn and further develop our own facilities.