โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

เมนูสุขภาพอุดมไปด้วยผักปลอดภัย

คำต่อคำถึงเตียงคนไข้...

"เมนูสุขภาพ" อุดมไปด้วย "ผักปลอดภัย"

สดใหม่จาก "ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี" ^^

News_Date: 
Wednesday, 12 February, 2014