การทำให้ eyelid speculum ที่ใช้มานานแล้วยังมีประสิทธิภาพโดยการใช้ลวดช่วยถ่าง การประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่ ทำ eyeshield สำหรับเด็กจากช้อน การทำ emersion chamber สำหรับวัด power ของ intraocular lens

การทำให้ eyelid speculum ที่ใช้มานานแล้วยังมีประสิทธิภาพโดยการใช้ลวดช่วยถ่าง การประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่ ทำ eyeshield สำหรับเด็กจากช้อน การทำ emersion chamber สำหรับวัด power ของ intraocular lens